Predpisi in vzorci obrazcev za izvedbo preverjanja

Električne inštalacije se ločijo na ZAHTEVNE IN MANJ ZAHTEVNE, kdo lahko preverja (izvaja pregled in meritve) ZAHTEVNE električne inštalacije in zaščite pred strelo. PREGLEDNIK z nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za zahtevne električne inštalacije, usposobčljenost dokazujemo z certifikatom, ki ga priložimo k vsakemu poročilu ali zapisniku o meritvah.

Predpisi in vzorci obrazcev za izvedbo preverjanja-pregledov in meritev zahtevnih električnih inštalacij, ozemljitev in strelovodov (LPS)…

Veljavni predpisi na dan 27.12.2021 so: Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/2021), Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/2021),

KAKŠNI SO ROKI ZA REDNE PREGLEDE IN MERITVE, KDO JE ODGOVOREN ZA VZDRŽEVANJE, predlogi so v Tabeli Odgovornost in periodika za preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo-2021 –  priloga PDF.-priloga PDF!

Nekaj informacij naročniku preverjanja elektroinštalacije in zaščite pred strelo – v pripravi!

thunderstorm, weather, storm-1768742.jpg

Za Trafo postaje (TP), Sončne elektrarne (MSE, FE) in druge Elektro Energetske naprave in objekte nudimo redno preverjanje ozemljitvenih sistemov, ozemljil, NN električnih inštalacij, strelovodov, SPD naprav…, meritve napetosti dotika in koraka v industrijskih objektih-kompleksih…!

LASTNIKI ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV (TRAFO POSTAJE, SONČNE ELEKTRARNE, POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE…) v veljavi so novi tehniški predpisi z veljavo od januarja 2016…

Pošljite nam vaše povpraševanje

...

Naši kontakti

Naslov:

Ulica 5. prekomorske 9
SI-2250 PTUJ, Slovenija

E-mail :

info@elektroivancic.si

Telefon :
Scroll to Top