Pregledi in Meritve prenapetostne zaščite

PO VSAKI NEVIHTI ALI UDARU STRELE JE PREGLED PRENAPETOSTNIH ZAŠČIT NUJNO OPRAVITI IN UGOTOVITI NJIHOVO STANJE (UNIČENE ODVODNIKE TAKOJ ZAMENJAJTE)!

NUDIMO MONTAŽO NOVIH PRENAPETOSTNIH ZAŠČIT ZA VSE VRSTE NAPRAV IN OBJEKTOV. Preverjanje s pregledom montiranih prenapetostnih zaščit, ustreznosti in pravilnosti montaže, pregled pravilnosti ozemljitve odvodnikov, izdelava zapisnika in predloga za odpravo nepravilnosti. Odgovornost in roki za preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo so določeni v predpisih, lahko pa si pomagamo z tabelo – Odgovornost in periodika za preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo-2021 –  priloga PDF.

Nekaj informacij naročniku preverjanja elektroinštalacije, zaščite pred strelo (strelovodov)-LPS, Izvedba preverjanja-priloga PDF!

Pošljite nam vaše povpraševanje

...

Naši kontakti

Naslov:

Ulica 5. prekomorske 9
SI-2250 PTUJ, Slovenija

E-mail :

info@elektroivancic.si

Telefon :
Scroll to Top