Nudimo vam kvalitetno in cenovno ugodno

Prvo in periodično preverjanje električnih inštalacij, zaščite pred delovanjem strele (strelovodov), na ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH OBJEKTIH, INŠTALACIJAH IN NAPRAVAH.

Stanovanjski objekti
Poslovni objekti
Industrijski objekti
Elektro energetski objekti

Preverjanje električnih inštalacij pomeni pregled, preskus in meritve električnih inštalacij, njihove opreme in naprav, ter izdelavo merilnega zapisnika skladno s veljavnimi predpisi.

Za vsak električni razdelilnik mora proizvajalec (elektro montažer) le tega izdati izjavo EU o skladnosti izdelave s predpisi, nizkonapetostni električni razdelilnik (elektro omarica) mora biti skladen z določbami evropskih direktiv.

V sistem zaščite pred strelo sodijo tudi vse notranje ozemljitve in povezave kovinskih delov stavb, vgrajena prenapetostna zaščita, ozemljitev električne inštalacije in priključenih naprav, strojev…

Izolacija je osnovni zaščitni ukrep pred udarom električnega toka, dobra izolacija na električni napeljavi nam rešuje življenje in premoženje.

Po vsaki nevihti ali udaru strele je pregled prenapetostnih zaščit nujno opraviti in ugotoviti njihovo stanje (uničene odvodnike takoj zamenjajte)!

Merjenje kakovosti električne napetosti in toka v napajalni točki porabnika.

Po opravljenih pregledih, preizkusih in meritvah izdelamo merilna poročila in zapisnike v skladu z veljavnimi predpisi, oziroma po zahtevah iz standardov, oziroma izdelamo ustrezne obrazce po zahtevah naročnika…

Vse električne inštalacije v stavbah in drugih objektih morajo biti redno preverjene po 1.1.2013 v skladu s predpisi v R. Sloveniji…

Zakaj izbrati nas

Razlog zakaj izbrati nas, so dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost, ugodne in kakovostne storitve elektro storitev.

Dolgoletne izkušnje
Hitra odzivnost
Ugodne ponudbe storitev

Pošljite nam vaše povpraševanje

...

Naši kontakti

Naslov:

Ulica 5. prekomorske 9
SI-2250 PTUJ, Slovenija

E-mail :

info@elektroivancic.si

Telefon :
Scroll to Top