Elektro meritve

Pregledi in Meritve električnih inštalacij

Meritve električnih razdelilnikov

Meritve varnosti, skladnosti, električnih razdelilnikov, stikalnih blokov, električnih omaric, preverjanje električnih razdelilnikov

Izdelava poročil in zapisnikov za električne omarice-razdelilnike!

Opomba: Pregledi in preizkusi se opravljajo v breznapetostnem stanju in po priklopu na ele.omrežje!…

thunderstorm, weather, storm-1768742.jpg

Meritve strelovodov, zaščite pred strelo...

Meritve strelovodov in meritve prenapetostne zaščite za objekte in naprave (notranja in zunanja zaščita).

Svetujemo pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti in obnovi inštalacij. Pri periodičnih pregledih izdelamo seznam nepravilnosti in predlog za odpravo vseh pomanjkljivosti!…

Meritve izolacijske upornosti

Meritve izolacije izvajamo na električnih inštalacijah za izmenično in enosmerno napetost do nazivne vrednosti 5kV, na električni opremi, strojih in na napravah…

Pregledi in Meritve prenapetostne zaščite

Preverjanje s pregledom montiranih prenapetostnih zaščit, ustreznosti in pravilnosti montaže, pregled pravilnosti ozemljitve odvodnikov, izdelava zapisnika in predloga za odpravo nepravilnosti…

Merjenje kakovosti električne napetosti, toka, energije

Merjenje kakovosti električne napetosti in toka v napajalni točki porabnika…

solar power, solar panels, photovoltaics-862602.jpg

Poročila-projektna dokumentacija

Po opravljenih pregledih, preizkusih in meritvah izdelamo merilna poročila in zapisnike v skladu z veljavnimi predpisi, oziroma po zahtevah iz standardov, oziroma izdelamo ustrezne obrazce po zahtevah naročnika…

Periodično vzdrževanje

Vse električne inštalacije v stavbah in drugih objektih morajo biti redno preverjene po 1.1.2013 v skladu s predpisi v R. Sloveniji…

Pošljite nam vaše povpraševanje

...

Naši kontakti

Naslov:

Ulica 5. prekomorske 9
SI-2250 PTUJ, Slovenija

E-mail :

info@elektroivancic.si

Telefon :
Scroll to Top