Meritve električnih razdelilnikov

MERITVE VARNOSTI, SKLADNOSTI, ELEKTRIČNIH RAZDELILNIKOV (STIKALNIH BLOKOV – ELEKTRIČNIH OMARIC), PREVERJANJE ELEKTRIČNIH RAZDELILNIKOV PO IZDELAVI V DELAVNICI ALI NA GRADBIŠČU.

Za vsak električni razdelilnik mora proizvajalec (elektro montažer) le tega izdati izjavo EU o skladnosti izdelave s predpisi, nizkonapetostni električni razdelilnik (elektro omarica) mora biti skladen z določbami evropskih direktiv.

Pregledi preskusi in meritve:

  • Preizkuse izvedemo po veljavnih predpisih in standardih za električne razdelilnike,
  • Meritve in preglede med montažo in po dokončanju električnih razdelilnikov,
  • Preglede in meritve varnosti in preizkusi električnih omaric na gradbiščih za napajanje porabnikov na gradbišču,
  • Izdelava poročil in zapisnikov za električne omarice-razdelilnike
  • Za proizvajalce električnih razdelilnikov izdelamo poročilo o kosovnem preiskusu in kontrolni seznam izvedenih preverjanj, ki so podlaga za izdajo EU izjave.

Opomba: Pregledi in preizkusi se opravljajo v breznapetostnem stanju in po priklopu na ele.omrežje, električni razdelilniki (velja za vse vrste) morajo imeti tehnično dokumentacijo in biti preiskušeni v skladu s predpisi, pred prvo uporabo, med uporabo in po vsaki spremembi.

Meritve in pregledi izdelanih električnih razdelilnikov-omaric, stikalnih blokov...

Pošljite nam vaše povpraševanje

...

Naši kontakti

Naslov:

Ulica 5. prekomorske 9
SI-2250 PTUJ, Slovenija

E-mail :

info@elektroivancic.si

Telefon :
Scroll to Top