Meritve strelovodov, zaščite pred strelo

ZAŠČITA PRED STRELO NI SAMO NAPELJAVA NA STREHI

Odgovornost in roki za preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo so določeni v predpisu, pomagamo si lahko z tabelo: Odgovornost in periodika za preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo-2021 – priloga PDF. 

Investitor pred gradnjo imenuje preglednika električne inštalacije in inštalacij za zaščito pred strelo. Ozemljilni sistem mora imeti dokazilo o izvedbi – Poročilo o pregledu med izdelavo, ki je v skladu s standardi SIST EN 62305. (Vzorec poročila – pdf)

Pri periodičnih pregledih izdelamo seznam nepravilnosti in predlog za odpravo. 

Meritve napetosti dotika in koraka na objektih z elektro energetskimi napravami – TRAFO POSTAJE, SONČNE ELEKTRARNE… so obvezne po veljavnih predpisih. Za nove projekte izmerimo specifično upornost zemljine.

V SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO SODIJO TUDI VSE NOTRANJE OZEMLJITVE IN POVEZAVE KOVINSKIH DELOV STAVB, VGRAJENA PRENAPETOSTNA ZAŠČITA, OZEMLJITEV ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN PRIKLJUČENIH NAPRAV, STROJEV…

 

STAVBE Z ZAHTEVNIMI STRELOVODI - LPS SO: VISOKE STAVBE, STAVBE KJER SE ZBIRA VEČJE ŠTEVILO LJUDI (nad 60oseb), INDUSTRIJSKE STAVBE...

Pošljite nam vaše povpraševanje

...

Naši kontakti

Naslov:

Ulica 5. prekomorske 9
SI-2250 PTUJ, Slovenija

E-mail :

info@elektroivancic.si

Telefon :
Scroll to Top