Meritve strelovodov, zaščite pred strelo

ZAŠČITA PRED STRELO NI SAMO NAPELJAVA NA STREHI

Odgovornost in roki za preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo, določimo iz tabele-priloga PDF. Nekaj informacij naročniku preverjanja-meritev elektroinštalacije in zaščite pred strelo (strelovodov)-LPS sistema, Izvedba preverjanja-prilogaPDF. Strelovodno inštalacijo je potrebno pregledati po vsakem udaru strele, priporočeno je opraviti pregled prenapetostne zaščite po vsaki nevihti. Pri periodičnih pregledih izdelamo seznam nepravilnosti in predlog za odpravo. Meritve napetosti dotika in koraka na objektih z elektroenegetskimi napravami- TRAFO POSTAJE, SONČNE ELEKTRARNE… so obvezne po veljavnih predpisih. Za nove projekte izmerimo specifično upornost zemlje – pred projektiranjem ozemljil izvedemo meritve specifične upornosti zemljine-tal za izračun ozemljitvenega sistema.

INVESTITORJI POZOR-SAMOOSKRBA Z SONČNO ELEKTRARNO – FE SISTEMOM:

Za projekte Sončnih elektrarn izvedemo meritve na objektih za izdelavo PRESOJE zaščite pred strelo in ustreznosti NN električnih inštalacij (Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije…Ur.list RS št. 14/20, velja od 21.3.2020)

thunderstorm, weather, storm-1768742.jpg

V SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO SODIJO TUDI VSE NOTRANJE OZEMLJITVE IN POVEZAVE KOVINSKIH DELOV STAVB, VGRAJENA PRENAPETOSTNA ZAŠČITA, OZEMLJITEV ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN PRIKLJUČENIH NAPRAV, STROJEV...

Pošljite nam vaše povpraševanje

...

Naši kontakti

Naslov:

Ulica 5. prekomorske 9
SI-2250 PTUJ, Slovenija

E-mail :

info@elektroivancic.si

Telefon :
Scroll to Top